SKOGSDRIFT I BRATTA?

Vi er Norges ledende spesialist på skogsdrift i vanskelig terreng.

tre

Direktehogst og hogst av tømmer i vanskelig terreng

Vestlandet, Møre og Romsdal.

Vi er spesialister på stormfelt skog og avvirkning av tømmer i bratt og vanskelig terreng. Maskinene vi disponerer er fleksibelt utstyr som også kan brukes til tradisjonelle drifter på kjørbart terreng/ kombinasjons drifter.

Kontakt oss

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale om priser og informasjon.

E-post: rorvik@taubanedrift.com
Mobil: 918 70 577 / 959 83 358

Send forespørsel

tre-