Tjenester

Taubanedrift er en miljøriktig driftsform i bratt, og ikke kjørbart terreng.

Taubanedrift krever ikke veibygging utenom stamveg inn til feltet og etterlater seg derfor heller ingen terrengskader som senere kan gå over i erosjon.

HVORFOR VELGE OSS?

 • Svært konkurransedyktige priser
 • Miljøvennlig – unngår graving i terrenget
 • Terrenggående utstyr, krever ikke bygging av kostbare bilveger og standplasser
 • Driftssikkert utstyr med markedets høyeste produksjon
 • Moderne og spesialisert maskinpark
 • Vi har 4 norsk-byggede vinsjer fra Owren AS
  Disse har en banelengde på 450 meter
 • 2 gravemaskiner
 • 2 kvistemaskiner, blant annet en Ponsse Scorpion kvistemaskin
 • 2 lassbærere

Rørvik Taubanedrift A/S er totalentreprenør og gir driftspris på forespørsel. Ta kontakt og vi kommer på befaring.

Det er alltid fordelaktig hvis flere skogeiere i et område planlegger hogst samtidig der dette kan være aktuelt.