Referanser

Her er en oversikt over noen av de jobbene vi har utført de siste årene.

TAUBANEHOGST I SORTDALSLIA

Unnarennet i en hoppbakke, kan ikke være særlig brattere enn det vi ser oppe i Sortdalslia ovenfor Tingvollvågen.

HØSTER FRUKTENE AV SKOGREISINGA

Den omfattende skogreisinga på 1950- og 60-tallet lot seg ikke stoppe av bratt terreng. Det betyr at taubaneveteranen Vidar Rørvik, sønnen Frank og deres litauiske mannskap vil ha mer enn nok å gjøre i årene framover.

STORSTILT TØMMERHOGST PÅ LID

Rørvik Taubanedrift er leid inn for å avvirke over 18 000 m³ med tømmer på Lid.

MELLOM BAKKAR OG BERG ATTMED DALE

Fakkelmannen

«Fakkelmannen» er et kjent og kjært piktogram som mange husker fra OL på Lillehammer i 1994. I tillegg til å bli brukt i utallige TV-sendinger og på trykk ble omrisset også hugd ut i skogen i Hafjellområdet i Øyer. Det var Vidar Rørvik som fikk i oppgave å hugge 40 dekar med skog. Totalt avvirket han 1 000 m3 tømmer under utformingen av Fakkelmannen. Planen var at skogen skulle ta Fakkelmannen tilbake etter OL, men området holdes ved like den dag dag.